Pokłady syntetyczne PlasDECK® są w 100% ekologicznym rozwiązaniem. Skąd ta pewność?

  • Po pierwsze, wszystkie odpady pochodzące z produkcji, takie jak ścinki, skrawki, małe kawałki są poddawane recyklingowi przez firmę produkcyjną w celu wytworzenia nowych produktów. Służą one przede wszystkim jako podstawa do unikalnej linii PlasDECK Eco-Series®, która w 60% składa się właśnie z przetworzonego materiału.
  • Po drugie, gdy PlasDECK® zostanie usunięty z jachtu - choć nie potrafimy sobie wyobrazić, z jakiego powodu - materiał może zostać również poddany recyklingowi i odzyskany.
  • Po trzecie, przy produkcji naszych pokładów nie jest wykorzystywane żadne drewno tropikalne.
  • Po czwarte, dbamy o środowisko na wszystkich etapach produkcji i magazynowania. W czasie wytwarzania PlasDECK® nie powstają żadne produkty uboczne, dzięki czemu nie zanieczyszczamy środowiska ściekami poprodukcyjnymi. Przestrzegamy przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, a także dążymy do minimalizacji zużycia wody i energii.

Dzięki tym wszystkim cechom, PlasDECK® jest jedynym na świecie producentem syntetycznych pokładów tekowych, których oddziaływanie na środowisko oscyluje na poziomie zbliżonym do zera.